Rechten m.b.t. nalatenschap overleden vader in Canada


28 juni 2017

Vraag nummer: 51127

Geachte heer, mevrouw,

Mijn vader is 13 november jl. overleden en was sinds 1998 woonachtig (samen met zijn 2e echtgenote ; niet zijnde mijn moeder) in Canada. Enige jaren geleden hebben beiden zich tot Canadees genaturaliseerd. Met zijn partner; laten we zeggen onze stiefmoeder, hebben mijn broer en ik slecht contact. Omdat mijn vader met een redelijk vermogen naar Canada vertrokken is, menen mijn broer en ik, als eerstelijns bloedverwant en enig nog levende nazaten, recht te hebben op een deel van zijn nalatenschap. Of er een testament is/was weten wij niet. We hebben inzage gevraagd bij zijn weduwe maar die weigert openheid van zaken te geven. Kunt u aangeven wat onze mogelijkheden zijn?

Vanzelfsprekend kan ik indien nodig aanvullende informatie geven.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Michel van Reenen

Antwoord:

Geachte heer,

Uw situatie en uw vraag is te complex om helemaal in deze rubriek te behandelen. Ik raad u dus aan langs een notaris te gaan voor nader advies.
U zou voor uzelf wel kunnen navragen, bijvoorbeeld bij de Canadese ambassade, of er in Canada een centraal testamenten register is en hoe dat te raadplegen is of op welke andere wijze in Canada een testament achterhaald kan worden. Voorts kunt u navragen wat het Canadese erfrecht inhoudt, indien Canadees recht van toepassing is. Met het antwoord op deze vragen kunt u verder op zoek gaan en mogelijk ook contact opnemen met een Canadese notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.