Kindsdeel bepalen


19 februari 2006

Vraag nummer: 10077  (oude nummer: 7537)

Hoe wordt de grootte van het kindsdeel bepaald?

Ik ben enig kind.
Het kindsdeel moet bepaald worden.
Mijn moeder die 10 jaar geleden is overleden.
Mijn vader is vorig jaar overleden.

Zij bezaten samen een woning en mijn vader heeft het vrucht gebruik gehad.
Er is een testament opgemaakt omdat er een nieuwe relatie was.

Mijn idee is dat het kindsdeel 1/4 van het vermogen min de schulden is.

Klopt dit?

Antwoord:

Geachte heer,

Het wettelijk erfdeel bij het overlijden van uw moeder was de helft van haar nalatenschap en bij overlijden de gehele nalatenschap. In een testament kan één en ander uiteraard weer anders vastgelegd zijn.

De legitieme aanspraak is (altijd) weer de helft van het gewone erfdeel van het kind.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn