Berusting


8 maart 2006

Vraag nummer: 10099  (oude nummer: 7606)

De levenspartner van mijn moeder is overleden. In zijn testament benoemt hij mijn moeder tot enig en algehele erfgenaam met de bepaling dat als een van zijn kinderen een beroep doet op de legitieme portie deze pas na het overlijden van mijn moeder wordt uitbetaald. Op de vraag op de kinderen in dit testament berusten of niet, antwoord een van de kinderen het testament beneficiair te aanvaarden. Is dit nu als berusting aan te merken of niet?

Antwoord:

Geachte heer,

Vreemd. Als je geen erfgenaam bent (er is één erfgenaam aangewezen) dan valt er dus ook niet beneficiair te aanvaarden. De vraag is of je wel of niet een beroep doet op het legitieme portie (zeg maar wel of niet berust). Ik zou de beneficiaire aanvaarding niet direct willen zien als berusten, omdat er denk ik geen duidelijkheid is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn