onterven kind na overlijden 1e ouder


1 oktober 2011

Vraag nummer: 26231

Mijn ouders hadden een testament opgemaakt waarbij de kindsdelen naar de langstlevende gaan. Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder opnieuw een testament gemaakt waarop ik onterfd ben. Blijft de vordering van mijn kindsdeel na het overlijden van mijn vader bestaan en gaat de onterving alleen over het deel wat mijn moeder toendertijd ontvangen heeft of nu nog over heeft?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vordering is ontstaan door het overlijden van uw vader. Deze vordering is doorgaans opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. U kunt dan (dus) uw vordering opeisen bij de erfgenamen van uw moeder. Indien u niet mede erfgenaam bent in de nalatenschap van uw moeder, dan kunt u mogelijk in haar nalatenschap aanspraak maken op uw legitieme vordering. Op deze wijze zouden dan als het ware dus 2 vorderingen op de erfgenamen van uw moeder kunnen ontstaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.