Getallen


31 oktober 2012

Vraag nummer: 32532

Ls,
Wat is de legetime portie van b.v. € 300.000,- bij onterving ?
Overwaarde huis € 200.000,- Spaargeld € 100.000,-

Antwoord:

Geachte heer,

De legitieme portie is de helft van het gewone kindsdeel. Zijn er bijvoorbeeld 2 kinderen en 1 langstlevende echtgenoot, dan zijn er dus volgens de wet 3 erfgenamen, ieder voor 1/3 gedeelte.
De legitieme portie voor een kind is daar dan weer de helft van, dus 1/6 als vordering in contanten. Dat 1/6 wordt berekend in de waarde van de nalatenschap met eventuele schenkingen daarbij nog opgeteld. Een berekening van de hoogte van de vordering kan uiteraard in deze rubriek niet gemaakt worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.