Hoe kan ik de wettelijk rente bepalen?


9 oktober 2017

Vraag nummer: 52286

Goede morgen,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Die gegevens heb ik op 14 augustus al schriftelijk opgevraagd bij de belastingdienst. Eind september heb ik nog een rappel gezonden. Tot op heden geen enkele reactie van de belastingen. Wat nu?

Wat betreft de te berekenen rente vraag ik mij af of ik de wettelijke rente over de hele periode mag/moet hanteren die gold in het jaar van overlijden (8%) of moet ik voor elk jaar vanaf 1989 steeds de rente hanteren van de opvolgende jaren tot heden.(een heel gepuzzel)

Moet ik altijd 6% in mindering brengen op die te berekenen rente? en zo ja vanaf wanneer?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Pieter Snoeren

Antwoord:

Geachte heer,

Helaas leent deze rubriek zich er niet voor verdere informatie en advies te geven dan reeds is gedaan. Het is echt aan te bevelen contact op te nemen met uw notaris om één en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.