Wat betekent 'wettelijk erfdeel'?


22 november 2017

Vraag nummer: 52826

Hoewel de kinderen in het testament, waar ik als enige erfgenaam benoemd ben, een legaat toegewezen kregen, maakten zij per aangetekende post zes maand na overlijden van mijn partner bekend dat zij hun wettelijk erfdeel opeisten.

De vraag is, wat wordt met deze term bedoeld.

Dit omdat volgens testament het legaat vervalt wanneer legitieme portie opgeÃĢist wordt.

Hoe moet je dit volgens erfrecht o juridisch interpreteren?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Om het precies te weten, raad ik u aan om met alle informatie naar een notaris te gaan voor advies. Mij lijkt dat bedoeld is dat aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie, anders zou lijkt mij gewoon het legaat worden aanvaard overeenkomstig de bepalingen van het testament.De term wettelijk erfdeel wordt ook weleens gebruik voor de legitieme portie. Strikt genomen is de legitieme aanspraak/portie geen erfdeel maar een vordering in geld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.