opsporing/kennisgeving bij onterving


28 september 2003

Vraag nummer: 8051  (oude nummer: 3124)

ik werk voor een nederlands bedrijf in het buitenland en gebrouilleerd met mijn moeder die langstlevende was, nu is zij een vier maanden geleden overleden. mag ik er van uitgaan dat de notaris van mijn moeder getracht heeft mij te bereiken ?, zelfs als ik onterfd zou zijn ?, wat doet een notaris als blijkt dat iemand niet te traceren is ?, maar als enigst kind wel recht heeft op een leigiteme portie ?.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uiteraard doet de notaris zijn uiterste best om de erfgenamen op te sporen. Het lijkt mij aan de andere kant ook juist, dat u niet afwacht tot u bericht krijgt, maar contact probeert te krijgen bij de notaris de de verklaring van erfrecht verzorgt. Vanaf 1 januari 2003 hebben we daar een zogenoemd boedelregister bij de Rachtbank voor, waarin een betrokken notaris zich inschrijft. Via dit boedelregister kunt u er achter komen wie de notaris is en vervolgens direct contact met hem/haar opnemen.

Uiteraard kunt u ook navraag doen bij familieleden of bekenden.

Mocht u zelf niet in staat zijn onderzoek te verrichten omdat u in het buitenland bent, zou u iemand in Nederland kunnen machtigen om dat voor u te doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.