onterven kind


7 oktober 2005

Vraag nummer: 9555  (oude nummer: 6615)

Graag zou ik het volgende willen weten: mijn vader is een vermogend man en heeft zijn nalatenschap ondergebracht in een stichting in Zwitserland. De bedoeling is dat na zijn overlijden zijn (2e) vrouw, kinderen en kleinkinderen ieder jaar een 'uitkering' ontvangen uit dit fonds. Nu heeft mijn vader mij (zijn jongste dochter) na langlopende onenigheid laten schrappen uit deze stichting. Kan dit zomaar of kan ik hier iets tegen ondernemen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U kunt een beroep doen op uw legitieme aanspraak. Dit legitieme deel is de helft van uw gewone (wettelijk) erfdeel. Het wordt berekend in de nalatenschap van uw vader met eventueel imputatie van schenkingen. Uw vader kan overigens in zijn testament deze vordering weer zeer beperkt opeisbaar maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn