nalatenschap en codicil


22 november 2006

Vraag nummer: 10658  (oude nummer: 8537)

Mijn moeder is op 15 september j.l. overleden.

Ons gezin is al sedert ruim 30 jaar gebroken en mijn moeder heeft per codicil bepald, dat ik alles zal regelen zoals uitvaart ed. Letterlijk heeft zij geschreven dat ik gerechtigd en bevoegd ben om over alles te beschikken incl. de inboedelgoederen en de saldi bij de bank.

OoOk alle kostren incl.de fiscis kan ik uit nalatenschap betalen

Als laatste heeft zij in dit codicil bepaalt, dat de resterende gelden verdeeld moeten over 3 kinderen, die wel voor haar gezorgd hebben.

Nu is nog lang niet alles afgewikkeld; ik denk dat het nog wel geruime tijd zal duren (fiscus). Maar als alles is geregeld, kan ik dan zonder meer overgaan tot verdeling van de gelden zoals zij in het codicil heeft aangegeven?? Codicil is door har handgeschreven en gedateert 30 november 2002.

Bij vorobaat dank voor uw reactie.

Mvrgr JP Engelfriet

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verdeling van de nalatenschap kunt u niet op grond van het codicil en voorts kan in het codicil niet geregeld worden wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Is er geen langstlevende maar alleen maar kinderen, dan zijn alle kinderen gezamenlijk ieder voor een gelijk deel erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn