testament


22 oktober 2012

Vraag nummer: 32260

Mijn vader is pas overleden, en mijn ouders hebben een testament op langst levende. Nu is mijn zus 9 jaar geleden overleden, en wij zouden willen dat haar deel naar haar 2 kinderen zouden gaan. Echter willen wij voorkomen dat de vader van de kinderen bij het geld kan komen. Nu dachten wij als het mogelijk is om de delen voor de kinderen "vast te zetten"tot ze een bepaalde leeftijd hebben (zeg bv 21), en dat ze dan de volledige beschikking krijgen over hun erfdelen.

Mijn vraag is kan/mag dat en wat moet je er dan voor regelen, of is een aanpassing in het testament voldoende

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel zijn de regels van plaatsvervulling van toepassing indien een kind eerder dan de ouder overlijdt en het kind kinderen heeft. Deze kinderen treden dan in de plaats van het kind-erfgenaam. Door een testament, kan het mogelijk ook anders zijn. Dat zal moeten worden vastgesteld. Gelijk daarmee moet worden vastgesteld wat het (opengevallen) testament bepaalt ten aanzien van de kindsdelen. Daar kan in beginsel geen wijziging meer aangebracht worden.
De betreffende notaris kan dan mogelijk ook kijken naar het testament van de langstlevende, dat mogelijk wel nog kan worden aangepast.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.