legitieme portie inroepen


15 juni 2004

Vraag nummer: 8581  (oude nummer: 4419)

Na het overlijden van mijn schoonvader bleek dat hij mijn man, enigst kind, onterfd heeft.
Ik begrijp dat je altijd recht hebt op de legitieme portie.(slechts geld) Hoe eis je die op, bij wie en vanaf wanneer kan dit.
Degene die nu erft kan namelijk alles wel opmaken en hoe kom je dan ooit nog aan je portie?
En hoe zit het als er legaten in het testament staan, gaan die dan ook nog van je portie af, er blijft dan als je pech hebt helemaal niets meer over.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vordering (in geld) die ontstaat door een beroep op de legitieme portie is in beginsel ten laste van de gezamenlijke erfgenamen of de langstlevende echtgenote als sprake is van de wettelijke verdeling. In beginsel kun je die pas opeisen binnen 6 maanden na overlijden (een testament kan overigens anders bepalen).

Ten aanzien van de hoogte van de legitieme portie verwijs ik u naar de wetttekst. De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap verminderd met sommige giften en verminderd met bepaalde schulden van de nalatenschap. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij verminderen de legaten niet het saldo van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.