biologische vader Duitsland


28 november 2016

Vraag nummer: 48406

Onlangs is onze biologische vader overleden. Vanaf ongeveer het 4e/5e levensjaar is er geen contact meer met hem geweest. Dit contact is eigenlijk bewust ook nooit meer hersteld.

Nu hebben wij te horen gekregen (via/via) familie, dat hij onlangs is overleden en vroeg ik mij af of wij niet op de één of andere manier officieel daarvan op de hoogte gebracht hadden moeten worden? Hij woonde de laatste jaren in Duitsland en hierdoor is wellicht de berichtgeving vertraagd(?) Daarnaast vroeg ik mij af hoe het staat met het erfrecht gedeelte, krijgen wij daar uiteindelijk bericht van of zal er zelf actie ondernomen moet worden?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zijn pas naar Nederlands recht 'erfrechten' indien er familierechtelijke betrekkingen met de vader zijn. Een vader hoeft in die zin dus ook niet de biologische vader te zijn. Je kunt overigens maar 1 vader hebben in die zin. Hebt u al een juridische vader, dan kan de biologische vader niet uw juridisch vader zijn. Mogelijk kan uw biologische vader wel een testament hebben gemaakt. Dat is voor de Nederlandse situatie op te vragen bij het centraal testamenten register in Den Haag. Dat register verwijst u dan mogelijk naar een notaris, die vervolgens weer beoordeeld of u recht hebt op inzage,

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.