opeisen kindsdeel


31 december 2003

Vraag nummer: 8298  (oude nummer: 3664)

Geachte...

Mijn stiefvader is op dit moment mentaal niet in staat zijn om zijn zaken te regelen.
Deze zaken worden door de stiefbroer afgehandeld.
Op dit moment wordt mijn vader financieel dusdanig gekort, dat er niets meer mogelijk is door mijn stiefvader.
Hij is dus ook de gene die alles bepaald voor mijn stiefvader. Zelfs de hoogte van het geld dat mijn stiefvader mag uitgeven. (gelden worden van de rekening afgeschreven naar rekeningen van de stiefbroer, waardoor er voor het oog geen gelden aanwezig zijn)
Daarbij blijft duidelijk genoeg aan de strijkstok hangen.

Is het mogelijk kindsdeel op te eisen, waardoor het mogelijk is dat mijn stiefvader in de schulden komt.
In feiten zijn die schulden dus niet aanwezig omdat de stiefbroer gelden achter houdt.


Met vriendelijk groet

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Heel belangrijk is mijns inziens vast te stellen op grond waarvan betreffende broer/zoon het beheer voert. Is dat op grond van een losse volmacht of via bewind dat door de rechter is uitgesproken. In het laatste geval zijn er ook meer wettelijke vereisten en zal 'verduistering' of anderszins verlaging van het vermogen t.b.v. de bewindvoerder minder voor de hand liggen.

Een kindsdeel opeisen voor overlijden is overigens niet mogelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.