Kindsdeel


28 oktober 2009

Vraag nummer: 13136  (oude nummer: 14210)

Mijn moeder is oppieuw getrauwt,met deze man heeft zij een kroeg.
Maar mijn moeder is al enkele jaren dement en zit in een verzorgings tehuis.
Kan het zijn dat ik mijn kinds deel op kan ijzen.
Of gaat dat niet op als het op de langs levende staat.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een kindsdeel ontstaat pas bij overlijden van een ouder. Indien het ontstaat kan het testament van de betreffende overleden ouder bepalen dat het pas opgeeist kan worden bij overlijden van de langstlevende (en soms ook als de langstlevende financieel of mentaal in de problemen raakt).

Ik kan dus niet beoordelen of het kindsdeel al is ontstaan en of het opeisbaar is

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.