kindsdeel uit huwelijk lang geleden


12 juni 2015

Vraag nummer: 42608

Hallo,

Mijn schoonvader is onlangs overleden. Hij was weduwnaar van zijn eerste vrouw, met wie hij 2 kinderen had. Later is hij hertrouwd, kreeg nog 2 kinderen, en scheidde weer. Toen hij stierf, was hij dus weer alleen.
Er zijn geen testamenten. Hebben de eerste twee kinderen nog recht op een kindsdeel uit het eerste huwelijk (ze hebben hier nooit afstand van gedaan, ze waren nog erg klein)? Indien ja, hoe wordt dan bepaald hoe groot dat is? (eerste vrouw overleed ca 40 jaar geleden).

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen testamenten zijn, hadden de 2 kinderen bij overlijden van hun moeder ook al rechten (mogelijk zelfs mede eigendom). Nu erven alle kinderen van vader. De vraag is wat tot zijn nalatenschap behoort, gezien het eerder overlijden van zijn eerste vrouw.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.