ex schoonzonen


17 mei 2012

Vraag nummer: 28297

Hebben mijn exschoonzonen recht op erfenis als ik kom te overlijden, ik ben weduwe

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien een erfgenaam is gehuwd in gemeenschap van goederen en er geen testament is met de zogenoemde anti aangetrouwden clasusule, dan valt de erfenis in de gemeenschap van goederen en is dus voor de helft van de aangetrouwde. Is het huwelijk van de erfgenaam al ontbonden, dan heeft de ex geen recht op de nalatenschap die na de scheiding openvalt. Mogelijk wel indien één van de ouders al eerder is overleden en de situatie als hierboven zich voordoet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn