Kindsdeel vader testament moeder


3 oktober 2012

Vraag nummer: 32071

Hallo,
begin 2010 is mijn vader plotseling overleden. hij was al enige tijd hertrouwd en heeft bij mijn stiefmoeder ook 2 kinderen.
Nu is mijn vraag: Zodra mijn stiefmoeder overlijdt is mijn kindsdeel opeisbaar maar hoe zit dat als zij mij ook vermeld in haar testament. Blijft mijn kindsdeel dan staan en is alles uit haar testament dan *extra*? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op papier heb staan dat ik inderdaad een vordering op haar heb en dat kan innen op het moment dat zij overlijdt?

En klopt het dat mijn kindsdeel opeisbaar is op het moment dat zij hertrouwt of een geregistreerd partnerschap / samenlevings contract aangaat?

Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zal, zoals eigenlijk in alle gevallen als deze, eerst vastgesteld moeten worden of uw vader een testament had gemaakt en zo ja wat daar in stond. In een testament kunnen namelijk de gevallen van opeisbaarheid van de vorderingen (indien van toepassing) worden uitgebreid, kunnen we nadere bepalingen zijn omtrent de zogenoemde wilsrechten en kan er bepaald zijn dat de hoogte van de vordering moet worden vastgesteld.

Ik raad u dus van harte aan langs uw notaris te gaan en dit te laten onderzoeken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.