kindsdeel


28 juli 2011

Vraag nummer: 25379

Jammer dat u mijn vraag niet begrijpt.
Er was dus een langslevende testament op mijn vader die onlangs overleden is.
Echter het kindsdeel op het moment van overlijden van mijn moeder in 1988 is no0it uitgekeerd.
Stel dat er in 1988 200.000 euro aan bezittingen waren en een hypotheek schuld van 100.000 euro wat is dan het kindsdeel.
Ik hoop dat de vraag duidelijk is.
Hartelijk dank op voor hand

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

........................ Zoals in mijn eerste antwoord, als er een langstlevende testament was op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar is geworden en het kindsdeel schuldig is gebleven, is dit kindsdeel, zoals aangegeven berekend in de nalatenschap van de eerst overledene (activa minus passiva) een verminderingspost in de nalatenschap van de langstlevende.

Deze rubriek leent zich niet voor het maken van berekeningen. Daarvoor verwijs ik u naar uw eigen notaris, die met alle gegevens (testament, aangifte Successie, GBA enz) een berekening zou kunnen maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.