kindsdeel opeisen


6 december 2009

Vraag nummer: 13271  (oude nummer: 14519)

Mijn vader is overleden en heeft in een testament bepaald dat zijn vriendin het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap.
Mijn zus, de 2 kinderen van zijn vriendin en ik zijn de erfgenamen.
Volgend jaar moet ik extra belasting betalen omdat de begrafenisverzekering die mijn vader had afgesloten aan mij zijn uitgekeerd en dit uiteraard is doorgegeven aan de belastingdient.
Ik wil nu graag mijn kindsdeel opeisen om daarmee de belastingsdienst te kunnen betalen.

mvgr

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan niet beoordelen of het kindsdeel wel opeisbaar is. In de sfeer van vruchtgebruik is er doorgaans geen sprake van een vordering, maar eigendom belast met vruchtgebruik. Daar komt u dus waarschijnlijk niet zoveel verder mee.

Resteert mogelijk (indien nog mogelijk) aanspraak op uw legitieme portie. Gezien de complexiteit en de gevolgen daarvan raad ik u van harte aan eerst te overleggen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.