mogelijkheden erfenis


17 november 2008

Vraag nummer: 12180  (oude nummer: 11727)

Geachte heer, mevrouw.

Onze moeder is op 33jarige leeftijd overleden.
Mijn vader bleef toen achter met 3 kleine kinderen.
Later trouwde hij met een vrijgezelle vrouw en kregen ze samen nog een dochter.
Onze vader had een testament op de langstlevende...dus onze stiefmoeder.
Toen onze vader stierf heeft onze stiefmoeder hals over kop het huis, ons oudershuis dus, verkocht en een duur appartement gekocht.
( zij heeft alles alleen geregeld en wij hebben nooit iets uit het oudershuis meer gezien)
Ook heeft zij toen heel veel geld uitgegeven aan reizen, kleding etc.
Na enkele jaren heeft zij ook dat appartement verkocht en is zij bij een weduwnaar ingetrokken en zij wonen nog steeds samen.
Ons kinderen is nooit iets gevraagd na het overlijden van onze vader.
Onze stiefmoeder heeft alles alleen geregeld.....
Ook is er nooit geïnventariseerd,( wij hadden daar toen nooit van gehoord)
Onze vader is nu 10 jaar dood en wij 3 kinderen,van vader met eerste vrouw, vragen ons af of wij hier nog iets mee kunnen doen.
Wij kunnen dit nog steeds niet naast ons neerleggen.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze vader dit zo nooit had gewild dat zijn tweede vrouw alles erdoor zou draaien en de kinderen niks zou geven.
Onze vader was erg spaarzaam en zeer op zijn kinderen gesteld.
Het enige wat er is gebeurd is volgens onze stiefmoeder is dat het 4de kind, de dochter van onze vader met de stiefmoeder, bij een notaris is geweest na het overlijden van onze vader, en zei dat we na overlijden van de stiefmoeder alle 4 hetzelfde deel zouden krijgen i.p.v. wij 3 kinderen van de eerste moeder een deel en de dochter van vader met stiefmoeder een groter deel.
Wij zijn nooit ergens bij betrokken en hebben nooit iets hoeven tekenen en ook nooit een testament gezien.
Ik hoop dat u ons een duidelijk antwoord op mijn vragen kunt geven.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

gezien de complexheid van één en ander kun je maar het beste beginnen bij het begin: het overlijden van uw moeder. Had zij een testament gemaakt en zo ja wat stond daarin.

De situatie bij overlijden van uw moeder bepaalt namelijk ook voor een gedeelte de samenstelling van het vermogen van uw vader.

Had uw vader een langstlevende testament op grond waarvan zijn vrouw enig eigenaar werd en de kinderen een beperkt opeisbare vordering op haar, dan kunnen de kinderen inderdaad niet veel uithalen.

Ik zou eens langs een notaris gaan voor advies en zoveel mogelijk de documenten/testamenten mee nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn