erve verdeling


22 januari 2010

Vraag nummer: 13395  (oude nummer: 14875)

moeder overleden vader langstlevende dus erft.moeder & vader gehuwd 2 kinderen
vader heeft uit eerder huwlijk 1 kind
als vader nu ook overlijd hoe is dan de erfenisverdeling krijgen die 2 kinderen ook nog moedersdeel + vadersdeel of word het overgebleven erfenis ieder gelijkdeel over de 3 kinderen verdeeld ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de kinderen (van moeder) in verband met haar overlijden een vordering hebben op vader is die (doorgaans) opeisbaar bij zijn overlijden en dus bij zijn erfgenamen. Zonder afwijkend testament zijn zijn kinderen zijn erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.