Erfenis


16 november 2015

Vraag nummer: 44238

Toen ik klein was zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader heeft afstand gedaan van de ouderlijke macht. Inmiddels heb ik hem 14 jaar niet meer gezien. Wat gebeurt er als hij overlijd? Hoor ik daar wat van? Heb ik recht op een erfenis?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er nog familierechtelijke betrekkingen zijn tussen u en uw vader, dan bent u zijn erfgenaam volgens de wet. In een testament kan overigens anders zijn bepaald, maar dat terzijde. Overigens is uw vader in beginsel ook uw wettelijke erfgenaam (indien u geen afwijkend testament en geen kinderen hebt en niet bent gehuwd).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.