Erfrecht


9 april 2012

Vraag nummer: 28050

De kinderen van mijn broer hebben een andere familienaam aangenomen.
Mijn broer is inmiddels overleden.
Nu zijn onlangs mijn ouders overleden en moet de erfenis verdeeld worden.
Zijn de kinderen van mijn broer nu nog steeds erfgenamen?
NB er is geen testament.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er 'slechts' sprake is van naamwijziging en niet verbreken van de familierechtelijke betrekkingen, dan zijn er in beginsel ook (wettelijke) erfrechten. Plaatsvervulling kan optreden op grond waarvan kleinkinderen in de plaats treden van hun vooroverleden ouder, in de nalatenschap van uw grootouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn