Kindsdeel overdraagbaar?


5 februari 2008

Vraag nummer: 11536  (oude nummer: 10263)

Geachte heer,

Een van de kinderen die een kindsdeel heeft aanvaard uit een testament maar vergezeld laten gaan van een machtiging. De zoon wil nl. het geld niet zelf ontvangen maar heeft een andere zoon gemachtigd om het geld te ontvangen.

Moet ik hier op ingaan of is het verstandiger om het geld over te maken op aan diegene die het kindsdeel origineel toekwam.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Waarom overlegt u niet even met het kind dat de volmacht heeft afgegeven? Bij twijfel: degene die er recht op heeft, moet het ook ontvangen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.