langstlevende testament, echtgenoot eerder overleden.


30 maart 2012

Vraag nummer: 27993

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij had een langstlevende testament, opgesteld in 1985. In 1990 is ze van mijn vader gescheiden, en mijn vader is 1997 overleden. Mijn ouders hadden twee kinderen (mijzelf en mijn zus.) Wat gebeurt er met de nalatenschap?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Strikt zou eerst vastgesteld kunnen worden wat de situatie was bij overlijden van uw vader. hebt u toen uw kindsdeel al ontvangen of niet.

Indien uw moeder niet is hertrouwd en het testament door de echtscheiding is vervallen en er geen nieuw testament is gemaakt, dan zou de wet de kinderen als erfgenamen aanwijzen in beginsel.

Om één en ander vast te stellen raad ik u aan langs uw notaris te gaan. Mogelijk hebt u ook een verklaring van erfrecht nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.