Opeisbaarheid kindsdeel


9 oktober 2004

Vraag nummer: 8712  (oude nummer: 4777)

Mijn vader is helaas pas geleden overleden. Samen met mijn broer zijn wij zijn enige kinderen. Echter is mijn vader hertrouwd en mijn stiefmoeder heeft ook 2 kinderen. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben geen testament. Nu is het zo dat mijn stiefmoeder zegt dat zijn langstlevende is en wij ons deel pas krijgen als zijn ook overlijd. Echter lees ik op deze website telkens dat u het heeft over een "beperkt opeisbaar kindsdeel" en heb ik ook ergens gelezen dat haar kinderen haar enige erfgenamen zijn. Kunnen wij dus nog wel wat erven??

Antwoord:

Geachte heer,

Beperkt opeisbaar betekent dat indien de wet van toepassing is de vordering opeisbaar is bij: overlijden, faillissement en schuldsanering. Over en uit.
Zonder testament zijn inderdaad haar eigen kinderen haar erfgenamen, dus voor u resteert slechts een vordering in geld (bij haar overlijden of de gevallen zoals hiervoor omschreven).

Wel heeft u wilsrechten bij haar hertrouwen! Voor meer informatie daarover zou ik contact opnemen met uw notaris.

Geen goed nieuws heb ik dus voor u.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.