opschonen


17 juni 2010

Vraag nummer: 13828  (oude nummer: 15824)

goedemorgen, mijn vraag is het volgende, een testament is afgewikkeld als een zgn langstlevende in 1976, zonder zeggenschap kinderen, hoe lang is het notariskantoor zich gehouden om deze gegevens te bewaren of is men gerechtigd het archief na 20 jaar te verschonen, terwijl de langstlevende nog steeds leeft? Mvgr.A.Meloen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het kan natuurlijk zo zijn dat betreffende informatie niet meer voor handen is bij betreffend notariskantoor. Je begint uiteraard eerst met het vaststellen wat destijds de juridisch positie was (langstlevende op grond waarvan de langstlevende eigenaar is geworden, via testament en/of akte van verdeling of de kinderen mede erfgenaam en eigenaar en afgegeven volmachten aan de langstlevende, of vruchtgebruik). Was er sprake van registergoed destijds, dan zou ook het kadaster nog geraadpleegd kunnen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.