moeder overleden met testament echtgenoot niet mijn vader, hoe nu garanderen dat uiteindelijk wel erfdeel bij kinderen komt


2 november 2011

Vraag nummer: 26564

Mijn moeder is overleden tijdens haar 2e huwelijk, in het testament staat zowel langstlevende echtgenoot als ook 1% voor echtgenoot en 99% voor kinderen. Als de verhouding met stiefvader verslechtert, hoe kunnen we dan waarborgen dat de wil van onze moeder gewaarborgd blijft. Mijn stiefvader wil nu dat we papieren tekenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als ik uw vraag zo lees, dan lijkt het erop dat dat kinderen en de langstlevende de erfgenamen zijn, maar dat toch de langstlevende enig eigenaar wordt. De (hoge) erfdelen van de kinderen worden in dat geval omgezet in een vordering op de langstlevende. De vorderingen zijn opeisbaar op de momenten als in het testament bepaald. In de andere gevallen is er eigenlijk weinig tot niets aan te doen, behalve wellicht aanspraak op de wilsrechten.
De hoge erfdelen van de kinderen zijn doorgaans vooral een fiscale keuze.

Misschien goed dat u ook eens bij de notaris navraagt die het testament heeft gemaakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.