Erfrecht


11 maart 2010

Vraag nummer: 13660  (oude nummer: 15419)

Geachte heer / mevrouw,

Mijn schoonmoeder is weduwe en op zeer hoge leeftijd.
Nu reist bij mijn echtgenote, die enigst kind is, en mij de vraag.
Als mijn echtgenote eerder komt te overlijden dan haar moeder, wie is dan de eerstvolgende erfgenaam.
Ben ik dat als schoonzoon of is dat onze enigste dochter? Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

Ik hoop dat ik de vraag duidelijk heb omschreven en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wim Neutink

Antwoord:

Geachte heer,

Indien de wettelijke regels van plaatsvervulling van toepassing zijn (verklaard), dan zullen kleinkinderen in de plaats treden van eerder dan de grootouders overleden kinderen. In uw geval zou dan uw dochter in de plaats van uw vrouw treden als uw vrouw voor uw schoonmoeder overlijdt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.