Kindsdeel opeisen


4 september 2009

Vraag nummer: 12935  (oude nummer: 13746)

Mijn vader en ik hebben geen goed contact meer en heeft nog geen jaar geleden zijn huis verkocht en is bij zijn vriendin in gaan wonen, maar kan ik aanspraak maken op dat geld.Als hij het huis niet verkocht had was dat dus wel mijn erfenis geweest die hij nu goed en wel spendeerd. Heb ik dus recht op mijn kindsdeel van dat geld?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik niet beoordelen. De vraag is of er bij overlijden van uw moeder (indien dat de kwestie is) een langstlevende systeem van toepassing is op grond waarvan uw vader enig eigenaar is geworden. In dat geval hebben kinderen namelijk een vordering die op bepaalde momenten opeisbaar is. Meestel is dat overigens niet bij verkoop van het huis.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.