betekenis vaderlijk erfdeel in nalatenschap moeder


18 juni 2015

Vraag nummer: 42664

Geachte heer van de Griend,

Kunt u mij uitleggen wat de betekenis is van het vaderlijk erfdeel in de nalatenschap van de moeder.
Is het juist dat dit slechts een fiscale aftrekpost betreft en niet een extra aanspraak op de nalatenschap van de moeder naast het wettelijke erfdeel?
Mijns inziens komt het vaderlijke erfdeel te vervallen/wordt opgenomen in de nalatenschap van de moeder, maar voor de berekening erfbelasting kan er nog wel rekening mee worden gehouden. Is mijn informatie juist?

Met dank voor uw bericht en met vriendelijke groet,
E. van Gent

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien kinderen vanwege het overlijden van de eerste ouder een vordering hebben gekregen op de langstlevende is dat dus een schuld van de langstlevende aan de kinderen. Deze vordering is doorgaans opeisbaar bij overlijden van de langstlevende en dient dus te worden voldaan door de erfgenamen van de langstlevende en dat kunnen inderdaad weer dezelfde kinderen zijn. Is dat zo dan is het inderdaad met name een fiscale kwestie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.