onterft


27 oktober 2009

Vraag nummer: 13127  (oude nummer: 14194)

Mijn vader (was gescheiden en niet hertrouwd) is overleden (juli 2009) en had een testament opgemaakt in 1986. Hierin benoemd hij alleen mijn beide broers als erfgename, wat impliceert dat ik onterft ben. Geldt hier het oude of het nieuwe erfrecht en wat houdt dat voor mij in?

Bedankt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat is niet eenduidig vast te stellen. Vandaar dat in verband daarmee doorgaans een vaststellingsovereenkomst wordt getekend of de rechter wordt ingeschakeld. Daarbij gaat het doorgaans slechts over de hoogte van de LP en niet zozeer de vraag of er sprake is van mede-erfgenaamschap of slechts een vordering in geld. Naar mijn weten is namelijk wat dat betreft de huidige wet van toepassing.

Ik raad u van harte aan langs uw notaris gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.