kindsdeel verschillend


12 november 2006

Vraag nummer: 10622  (oude nummer: 8486)

Een familielid heeft een testament opgesteld waarin een onevenredige verdeling tussen de kinderen staat. Er is geen langstlevende. Is dit testament strijdig met het wettelijk kindsdeel?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee hoor, dat kan gewoon. Je kunt kinderen zelfs helemaal ontereven, dus ook minder dan een ander geven. Staat verder nog open of de legitieme portie (1/2 van het gewone erfdeel) wel of niet geschonden is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn