boedelscheiding en kindsdeel


21 maart 2007

Vraag nummer: 10973  (oude nummer: 9065)

Mijn ouders zijn 16 jaar geleden gescheiden. Tot een definitieve boedelscheiding is het nooit gekomen en staat er nu nog steeds een bedrag bij de notaris, zijnde de overwaarde van het toenmaals verkochte gezamenlijke huis. Daar mijn ouders allebei het volledige bedrag opeisten heeft er nooit een verdeling plaatsgevonden. Mijn vader (woonachtig in Duitsland) is 15 jaar geleden opnieuw getrouwd. Vorig jaar is mijn vader overleden. Na veel juridisch touwtrekken bepaalde een rechter in Duitsland dat beide vrouwen het bedrag moesten delen. Spelen de kinderen uit het eerste huwelijk, mijn zussen en ik nog een rol in deze verdeling als erfenis? Overigens weigert de notaris het testament te openen. Kan dit??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mij lijkt dat de onverdeelde helft van betreffende bedrag tot de nalatenschap van uw vader behoort. Tot de nalatenschap zijn naar Nederlands recht de kinderen gerechtigd. Via een langstlevende systeem (zoals ook in nederland gebruikelijk) kan vervolgens weer alle eigendom worden van de echtgenote ttv het overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.