vaders deel opvragen


22 juli 2012

Vraag nummer: 28713

mijn moeder is opgenomen in een verpleeghuis, ik ben enigs kind en wil bewindvoering aanvragen om haar appartement te kunen verkopen. Mijn vader is 20 jaar geleden overleden, mijn vraag is of ik nu wel aanspraak kan maken op mijn vaders deel .

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerst zal moeten worden vastgesteld wat de situatie was bij het overlijden van uw vader. Had hij een testament gemaakt en zo ja, wat staat daarin. Hebt u als kind een vordering op de langstlevende gekregen of bent u als kind mede eigenaar geworden? Indien er sprake van een vordering, op welke momenten is die vordering volgens het testament opeisbaar? Ik raad u aan even langs een notaris te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE