vraag over reactie op erfenis van stiefkinderen


17 november 2015

Vraag nummer: 44246

Dus als ik het goed begrijp krijgen de stiefkinderen niets als ik zelf overlijdt, ook al hadden de stiefkinderen wel een vordering op mij bij overlijden van mijn man?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw stiefkinderen zijn niet uw kinderen dus geen erfgenamen van u volgens de wet. In die zin 'krijgen' ze dus niets van u. Wél wordt hun vordering in verband met het overlijden van hun vader opeisbaar bij uw overlijden en moet uw erfgenaam/uw kind die vordering(en) betalen!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.