geeft een testament impliciet onterving van een dan nog niet bekend kind


9 december 2012

Vraag nummer: 32956

Ik heb een testament waarin met naam en toenaam iemand aangewezen is als erfgenaam. Is dan bij het later bekend worden dat er een kind bestaat waarvan ik de natuurlijke vader blijk te zijn er sprake is van impliciet onterft zijn van dat kind middels dit testament. Zodat dit kind op die manier niet op meer dan de legitieme portie aanspraak kan maken.

Antwoord:

Geachte heer,

Het klopt wat u zegt. Overigens is een biologisch kind, niet 'zomaar' juridisch kind en daarmee ook gerechtigde tot de legitieme aanspraak. Na overlijden kan dat door middel van de zogenoemde gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.