kindsdeel opeisen


7 februari 2005

Vraag nummer: 9103  (oude nummer: 5560)

vb.Er is een familie met 4 kinderen waarvan de moeder nog maar alleen van leeft en de vader is al meer dan 20 jaar dood.
Ze hadden samen een paar eigendommen(onroerende goederen)maar nu is er 1 kind dat zijn kindsdeel vraagt van de vader.
vraag 1.moeten de eigendommen dan verkocht worden?

vraag 2.Kan één van de kinderen deze verkoop niet laten doorgaan dmv niets te ondertekenen of om andere redenen zoja, de welke?

vraag 3.kan de moeder na het overlijden van de vader een testament opgesteld hebben?

vraag 4.wat als er één van de kinderen overleden is en deze heeft nog 2 kinderen en de moeder van deze kinderen ,wordt die vrouw dan erfgenaam of de kinderen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vraag is of vader destijds een langstlevende testament heeft gemaakt op grond waarvan moeder enig eigenaar werd en de kinderen slechts een vordering in geld kregen. Is dat zo, dan valt er pas op te eisen in de gevallen als in het testament omschreven.
Is dat niet zo, dan zijn de kinderen mede-eigenaar en zouden ze inderdaad kunnen vragen om verdeling (dan wel uitkoop).

De andere kinderen hoeven dat natuurlijk niet te doen, ze mogen het wel. De kinderen worden wat dat betreft gelijk behandeld.

Natuurlijk kan moeder na overlijden van vader een testament gemaakt hebben. Ik zou haar dat zelfs aanraden.

Volgens de wet (kan anders bepaald worden in een testament), treden kinderen in de plaats van hun overleden ouder indien die is overleden vóór de grootouder. Is de ouder overleden na de grootouder, dan valt het erfdeel in de nalatenschap van die ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.