verrekening rente bij uitkeren kindsdeel.


25 augustus 2010

Vraag nummer: 13884  (oude nummer: 15979)

De vader van mijn vrouw is 26-6-2006 overleden, de erfenis gaat naar de langstlevende. Mijn vrouw heeft recht op 1/6 deel van de erfenis. Nu wil haar moeder het kindsdeel uitkeren. Hoe wordt de rente berekend. Is dit een vastgesteld bedrag per jaar, of wordt er rente op rente doorberekend?
Dit is ons niet duidelijk, en mijn schoonmoeder ook niet.

Antwoord:

Geachte heer,

In het testament staat doorgaans de hoogte van de rente op de kindsdelen vermeld. Het is goed om wel even met uw notaris te overleggen over de fiscale consequenties zijn ivm de uitbetaling met rente. Was er sprake van de wettelijke verdeling (dus geen testament), dan is de wettelijke (zie erfrecht) inflatiecorrecie van toepassing (wettelijke rente voorzover meer dan 6%). Ook daarvoor verwijs ik u naar uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.