Kan ik een testament aanvechten?


31 januari 2018

Vraag nummer: 53583

in het testament van mijn moeder krijg ik als een van de twee kinderen slechts 1/6 deel. Volgens de notaris is dat meer dan mijn legitieme erfdeel omdat ik schenkingen heb gekregen, met de schenkingen is mijn erfdeel meer dan 1/4. Er zijn financiële transacties tussen mijn moeder en mij geweest, alleen het hoogste bedrag wordt opgevoerd als schenking. De intentie van mijn moeder was duidelijk: mij onterven. De notaris heeft drie tegenstrijdige redenen gegeven voor die schenking. Kan ik nu het testament aanvechten?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er drie erfgenamen zijn (één langstlevende en twee kinderen) dan is het gewone erfdeel één/derde deel. De legitieme portie is de helft daarvan dus één/zesde deel. Als dat ook is opgenomen in het testament dan zou het dus in die zin niet aan te vechten zijn. Overigens dient aanspraak gemaakt te worden op de legitieme portie.

De legitieme aanspraak wordt berekend in de legitimaire massa. Hoe die wordt berekend, staat in de wet. De waarde van giften die zijn gedaan aan een legitimaris, komen daarop weer in mindering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.