legaat en erfgename


21 mei 2013

Vraag nummer: 34598

Hallo, Ik zit met een aantal vragen..het gaat om het volgende.

Mijn vader zijn vrouw is enige tijd overleden, ik heb toen een brief gekregen dat ik een legaat toegewezen krijg in geld van zijn vrouw. Dit bedrag krijg ik pas als mijn vader de langst levende komt te overlijden. Mijn vragen zijn nu:

1-Is een legaat een onderdeel van het testament ? of staat dit los van mijn vaders testament en erfdeel ?En krijg ik het bedrag dan uitgekeerd naar overlijden van mijn vader ? of niet

2-Stel nu dat mijn vader schulden zou hebben kan het legaat dan voor de schulden gebruikt worden of mag dit niet ?en staat dit bedrag echt aan mij toegekend..

3-Ik sta voor zo ver ik weet in het testament en weet pas sinds 4 jaar dat hij mijn vader is ..dit blijkt uit een DNA test. Mijn vader heeft mij nog niet officieel erkend! Wat zijn dan mijn rechten ? Heb ik dan recht op zijn erfdeel ? ondanks dat hij mij nog niet heeft erkend ? En hoe zou ik dit alsnog kunnen doen ? of is dit niet nodig om dat ik wel in het testament sta aangegeven ?

4- Stel nu dat ik het legaat zou accepteren en zijn erfdeel niet ? Kan dat of is dit niet mogelijk ? en hangt dit met elkaar samen.

4- De kant van mijn vaders familie willen ook graag een deel van de erfenis zover die er zou mogen zijn kunnen hun nog aanspraak maken ? of niet

Ik hoop dat u mijn een richting kan geven ..ik vind het nog complex allemaal!

Groetjes Alvast Bedankt!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een legaat is onderdeel van een testament doorgaans.Een legaat is een verplichting op de gezamenlijk erfgenamen tot uitvoering/afgifte van het legaat. Op het moment van overlijden wordt de hoogte van het legaat vastgesteld. In het testament staat mogelijk omschreven of er wel of niet rente is verschuldigd tot het moment van uitkering.

Zoals aangegeven is het legaat een schuld van de nalatenschap. In de wet staat een volgorde van nalatenschapsschulden.

Van belang is vast te stellen of je juridisch kind bent, zowel wat eventueel erfgenaamschap (of legitieme portie)betreft als de hoogte van de erfbelasting. Via de zogenoemde gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan via DNA en een rechterlijke beslissing het vaderschap worden vastgesteld.

Ik kan niet beoordelenm of het legaat een voorwaarde kent, maar in beginsel kun je erfgenaamschap en legaat 'los' van elkaar behandelen.

Familie (ouders boer, zussen enz) komt in beginsel niet aan de orde, tenzij een testament anders bepaald of er geen andere wettelijke erfgenamen zijn zoals langstlevende echtgenoot enof kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.