nalatenschap


25 januari 2012

Vraag nummer: 27302

Mijn moeder van 82 is nog in leven. Haar huis staat te koop. Wij zijn met drie kinderen, 1 broer is overleden.
Het huis is voor de helft van mijn moeder en de andere helft is van de 4 kinderen waarvan 1 dus overleden. Wat kunnen we het beste doen om te voorkomen dat bij overlijden van mijn moeder het geld naar de kinderen van mijn overleden broer gaat.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien uw overleden broer reeds eigenaar was, moet dus gekeken worden wie zijn erfgenamen waren in zijn nalatenschap. Tot die nalatenschap behoort in dat geval een gedeelte van het huis. Tenzij anders bepaald,zullen de regels van plaatsvervulling van toepassing zijn bij overlijden van uw moeder, op grond waarvan de kinderen van uw overleden broer in zijn plaats treden als erfgenaam in de nalatenschap van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn