onterfd door vader erfgenaam van eerder overleden moeder


17 juni 2021

Vraag nummer: 63164

Hallo,

Ik ben bij testament door mijn moeder in de legitieme gesteld. Bij haar overlijden kreeg ik een vordering op mijn vader ter hoogte van 1/6 van de nalatenschap te vermeerderen met 6% enkelvoudige rente per jaar. Mijn broer kreeg een vordering 4/12 van de nalatenschap ook met 6% rente per jaar.
Mijn vader is overleden en heeft mij onterfd en de nalatenschap is door mijn broer beneficiair aanvaard. De nalatenschap is in verband met hoog opgelopen rente niet toereikend voor beide vorderingen. Heb ik voorrang op mijn broer bij het innen van mijn vordering op de nalatenschap vanwege de erfenis van mijn moeder? Ik ben als onterfd kind volgens mij schuldeiser van de nalatenschap en ga ik dan voor de op de erfgenamen, in dit geval mijn broer?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Helaas kan ik u geen definitief antwoord op uw vraag geven. Ik begrijp wat u bedoelt, maar gezien het complexe karakter van de schulden van de nalatenschap en de rangorde (4: 7 lid 2 BW) moet ik u helaas toch verwijzen naar een specialist op dit terrein.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE