Wat te doen na overlijden van een ouder met schulden


25 mei 2013

Vraag nummer: 34683

Mijn vader is overleden. Nu was er bij ons niet anders bekent dan dat er een testament is. Met als erfgenaam zijn ex vriendin. Daar heeft hij een tijd mee samengewoond tot voor een paar jaar geleden. Nu heeft mijn vader een behoorlijke schuld opgebouwd. Zijn ex vriendin schuift nu alles door naar ons. Kan dat of blijft zij erfgenaam omdat dat nooit is veranderd? En waar kunnen we terecht om van de schuld af te komen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eelke erfgenaam heeft in beginsel een keuze ook om niet te aanvaarden (verwerpen). Verwerping betekent echter wel dat in beginsel plaatsvervulling van toepassing is, op grond waarvan betreffend erfdeel doorschuirft naar de kinderen van betreffende persoon. Is dat niet de kwestie en is er geen verdere testamentaire erfgenaam, dan wijst de wet de erfgenamen aan: de kinderen. Uiteraard hebben die dan ook weer de vermelde keuze. Laat u eerst echter heel goed voorlichten!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.