Woningruil en schenking


2 september 2013

Vraag nummer: 35479

Stel: ouders en dochter ruilen van woning. Het verschil in waarde word aan dochter geschonken. Dochter betaald schenkbelasting en neemt alle overige kosten op zich.

Er komt een moment dat ouders komen te overlijden. Als dit na 180 dagen na de schenking gebeurd, kan zoon dan zijn erfdeel opeisen over deze schenking?

Zo ja; is het mogelijk om (via notaris?) vast te leggen dat zoon zijn erfdeel in de toekomst NIET opeist? En daarmee afstand neemt van dat deel van zijn kindsdeel?

Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kwestie van de 180 dagen is een fiscale kwestie en houdt kortgezegd in dat schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden worden belast met erfbelasting.

Schenkingen behoeven in beginsel niet te worden ingebracht in de nalatenschap. Schenkingen kunnen mogelijk worden ingekort via aanspraak op de legitieme portie. Aanspraak op de legitieme portie kan worden gedaan door een kind dat door de schenking of anderszins, tekortkomt op deze legitieme portie.

In een testament kan niet opgenomen worden dat iemand afstand doet van zijn erfdeel, wel kan iemand in een testament worden onterfd (let wel op de legitieme portie) of kan worden bepaald dat de vordering in verband met het kindsdeel pas (veel) later opeisbaar is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.