Zijn de kosten uitvaart en de negatief nalatenschap voor rekening stiefkind?


28 februari 2017

Vraag nummer: 49846

Hr. C. van de Griend,

Vorige week is mijn stiefvader overleden.
De gemeente heeft de uitvaart geregeld.
Uit het huwelijk met mijn biologische moeder heeft hij nog 2 kinderen.
Ik heb in mijn jeugd een naamswijziging gehad en zijn naam aangenomen.
Uit een eerste huwelijk is ook 1 kind van hem.
Na het overlijden van mijn moeder is hij hertrouwd en weer gescheiden, en heeft uit dit huwelijk nog 4 (minderjarige) kinderen.
Er is zover wij weten geen testament, wel grote schulden.
De vraag is;
Wordt je als stiefkind zoals omschreven, na naamswijziging gezien als aanverwant.
Kan de gemeente de (rest)kosten in dit geval op het stiefkind verhalen.
Ben je als stiefkind in dit geval verantwoordelijk voor het (negatieve) nalatenschap.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet zijn eigen kinderen erfgenamen. Uiteraard kan in een testament anders zijn bepaald. Je bent (eigen) kind van je vader indien er familierechtelijke betrekkingen zijn. Die (kunnen)ontstaan onder meer door erkenning of geboorte tijdens huwelijk.
Van een stiefvader is het stiefkind op grond van de wet geen erfgenaam, maar alleen van de eigen/juridische vader van het kind. De wijziging van de achternaam heeft doorgaans geen invloed op de afstamming. Als je geen erfgenaam bent, dan ben je in beginsel ook niet aansprakelijk voor de schulden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn