opeisen vordering op langstlevende


17 juni 2015

Vraag nummer: 42652

15 jaar geleden is onze vader overleden en hebben we een vordering op onze stiefmoeder gekregen, voor deze vordering is zekerheid gesteld middels een hypotheek op het ouderlijk huis en direct bij overlijden opeisbaar.

enige tijd geleden is onze stiefmoeder met wie geen contact meer hebben overleden, ze heeft zelf eigen kinderen.

Hoe en bij wie moeten wij onze vordering op eisen, het huis zal waarschijnlijk verkocht moeten worden om ons te betalen ( genoeg overwaarde ).

kunnen de eigen kinderen van onze stiefmoeder de verkoop tegenhouden of vertragen.

Antwoord:

Geachte heer /mevrouw,

De vordering is een schuld van de langslevende en die valt dus in haar nalatenschap. Opeisen van de vordering moet dus gebeuren bij de erfgenamen. Op zich maakt de verkoop van de woning daarbij niet veel uit, want de vordering is opeisbaar. De hypotheek dient als zekerheid als niet wordt voldaan aan de verplichtingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.