prioriteit legaat vs kindsdeel


11 november 2016

Vraag nummer: 48172

1.Welk element heeft de prioriteit in een geval waarin er een legaat moet worden uitgekeerd aan de weduwe en er daardoor niet genoeg overblijft om een kindsdeel uit te keren.
Wat is in een dergelijk geval de procedure?
2. Om een kindsdeel te bepalen moeten gedane schenkingen worden afgetrokken. Waar staan deze schenkingen geregistreerd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet geeft aan welke schulden tot de schulden van de nalatenschap behoren en welke schulden bij voorrang ten laste van de nalatenschap worden voldaan. Voorts is van belang over welk kindsdeel het gaat. Over de vordering in verband met overlijden van de eerste ouder of het gewone erfdeel in verband met overlijden van de langstlevende. Indien het gaat over de legitieme vordering, dan is dat weer een andere vordering dan die uit hoofde van de wettelijke verdeling. In de wet staan de vorderingen uit hoofde van de legitieme portie weer net iets boven de vorderingen wegens een legaat.

Gezien de complexheid van één en ander raad ik u van harte aan om langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.