erfdelen


21 september 2004

Vraag nummer: 8664  (oude nummer: 4675)

In vervolg op vraag 4669
Mijn schoonvader overlijdt als eerst. Hij laat drie dochters na.
Vervolgens overlijdt mijn middelste schoonzus. Haar enige zoon verwerpt haar aandeel in de nalatenschap van zijn opa.
Hij heeft zelf geen kinderen.
Hierna overlijdt mijn oudste schoonzus.
Zij was gehuwd in gemeenschap van goederen en heeft 1 zoon.
Volgens testament erft zij enkel het haar toekomende wettelijke erfdeel.
Naar ik aanneem heeft U hiermee voldoende gegevens om aan ter geven hoe groot het wettelijke erfdeel voor de erven van mijn oudste schoonzus dan zou moeten zijn.

Hoogachtend,
lwo

Antwoord:

Geachte heer,

In de nalatenschap van de overleden dochters zit dus het erfdeel van hun vader. Als de zoon van de middelste (ongehuwde) dochter de nalatenschap van opa verwerpt wil dat zeggen dat de middelste dochter dus nog geen keuze had gemaakt en geen testament heeft achtergelaten. Als dat klopt dan wast dat deel aan bij de andere twee dochters. Zij hebben dan recht op ieder de helft.

Door het overlijden van de oudste dochter komt deze helft ten goede aan haar erfgenamen en per saldo ten goede aan haar echtgenoot.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.